×
خانه » دسته‌بندی نشده » نمونه فرم انومالی و شبه حادثه
22 نوامبر 2019

نمونه فرم انومالی و شبه حادثه

علل غیر مستقیم چیست؟

معمولا نتیجه یک یا چند عمل ناایمن یا شرایط نا ایمن و یا هر دو آنها می باشد. علل غیرمستقیم را می توان به دو دسته زیر تقسیم نمود:

 

الف) شرایط ناایمن: 

شرایطی  است كه محیط كار افراد و دستگاه های تولید را ناایمن می كند.

 

ب) اعمال ناایمن: 

كارهای خطرناكی است كه برخی كاركنان انجام می دهند و منجر به بروز حوادث می شود.

 

 

الف)شرایط نا ایمن

 

۱-برچسب

o       موادقابل اشتعال، سمی، خورنده، منفجرشونده یا دارای رادیواكتیو باید دارای برچسب باشند تا خطرات آن در موقع حمل و نقل، انباركردن یا استفاده كردن مشخص باشد.

o       محموله هایی كه نباید گرم شوند و به وسیله وسایط نقلیه كه سردخانه دارند جابجا می شوند یا آنهایی كه باید همیشه به طور قائم در یك جهت معین حمل شوند باید دارای برچسب مخصوص باشند.

o       ممكن است كشورهای مختلف علایم و برچسب متفاوتی داشته باشند، ولی همه آنها مشابه و قابل تشخیص می باشند.

o       بی توجهی به اخطارهایی كه روی برچسب نوشته شده باعث بروز حوادث تاسف آوری خواهد شد. بدون رعایت مفاد برچسب ها چیزی را جابجا نكنید یا مورد استفاده قرار ندهید.

 

۲-برق

o       وجود سیم كشی غلط، آویزان و خارج از استاندارد به صورت شرایط ناایمن در كارگاه موجبات بروز حادثه را فراهم می سازد.

o       اتصال های غلط كه بدون استفاده از وسیله انشعاب یا چسب به نحو خطرناكی به هم پیچیده شده اند، پس از مدتی تحت تاثیر عوامل طبیعی مانند رطوبت و حرارت از یكدیگر باز می شوند و منجر به بروز برق گرفتگی یا آتش سوزی می شوند.

o       فشار اضافی روی مدار برق كه با اضافه كردن سه راهی روی پریز انجام می شود و چندین وسیله برقی که از یك پریز منشعب می گردند، همیشه خطرناك است و باعث گرم شدن سیم ها و از بین رفتن عایق روی سیم یا برق گرفتگی و آتش سوزی می شود.

o       كلید، پریز، سرپیچ، دوشاخه و وسایل دیگر برقی كه شكسته یا از دیوار جدا شده اند، می توانند باعث بروز حادثه شوند.

o       به منظور پیشگیری از حوادث ناشی از برق، مقررات و استانداردهای برق را رعایت كنید و برای كلیه دستگاه ها و ابزار برقی سیم اتصال زمین (ارت) تعبیه نمایید.

 

تعمیرات

o       وجود دستگاه های فرسوده، ناقص یا خارج از استاندارد در كارگاه، شرایط ناایمن و حادثه ایجاد می كند.

o       كوچكترین نقص دستگاه های صنعتی را در نظر بگیرید و قبل از شروع به كار نواقص را رفع كنید تا شرایط كار ایمن باشد.

o       به کارگیری دستگاه های فرسوده غیرقابل تعمیر ممكن است حادثه خطرناکی ایجاد كند.

o       وقتی صداهای غیرعادی از دستگاه شنیدید، آن را یك هشدار خطر تلقی كنید و از ادامه كار با دستگاه تا رفع نواقص خودداری نمایید.

o       برای روغنكاری، گریسکاری و سرویس دستگاه ها باید برنامه ای از قبل تنظیم شده باشد تا دستگاه همیشه مرتب كار كند و عامل حادثه نباشد.

o       تعمیرات را به موقع انجام دهید تا از حوادث بكاهید و نگذارید دیگران در شرایط ناایمن كار كنند.

 

حرارت و رطوبت

o       عدم توجه به تنظیم حرارت، برودت و رطوبت در كارگاه ها ایجاد شرایط ناایمن می كند و نتیجه این شرایط بروز خستگی یا عصبانیت و یا سستی در انجام كار می باشد كه ممكن است به ایجاد حادثه منجر گردد.

o       سیستم تهویه مناسب نه تنها در پیشگیری از حادثه موثر است، بلكه در بازدهی كار و محصول نیز اثرگذار است.

o       وجود رطوبت بیش از حد نیز ایجاد ناراحتی های تنفسی می كند. رطوبت و حرارت باید با هم تنظیم گردند.

 

حفاظ ها

o       عدم وجود حفاظ روی دستگاه های دوار موجب كشیده شدن لباس و اندام های بدن به درون ماشین شده و صدمات شدیدی ایجاد می كند.

o       موقع تعمیر یا تعویض قطعات یا روغنكاری اگر حفاظ را برداشته اید، قبل از روشن كردن دستگاه حفاظ را سر جایش قرار دهید و هرگز با دستگاه بدون حفاظ كار نكنید.

 

سطح لیز و لغزان

o       سطح لیز و لغزان به خصوص اگر ارتفاع داشته باشد حوادث بسیار شدید و خطرناكی ایجاد می كند.

o       زیرپایی لغزان مانند میز، بشكه، جعبه و مانندآن كه به جای نردبان به كارمی رود، تاكنون حوادث زیادی را به وجود آورده است.

o       اگر طبقه بندی ها در انبارهای بزرگ محكم نباشند و طبقات چوبی فاصله یا شكستگی داشته باشند، باعث بروز حادثه سقوط می شوند.

o       داربست های لغزان كه بدون رعایت مقاومت ها و استانداردها ساخته شده اند تاكنون باعث سقوط افراد زیادی شده اند.

o       سرپرست نباید اجازه كار روی سطوح ناپایدار و لغزان را به افراد خود بدهد و قبل از شروع به كار باید رفع نقص شود.

o       در تمام كارگاه ها باید نردبان، چهارپایه و زیرپایی های مطمئن وجود داشته باشد تا نیازی به استفاده از زیرپایی لغزان پیش نیاید.

o       تنها ریختن خاك و خاك اره روی روغنی كه ریخته شده كافی نیست، بلكه باید كاملا تمیز، شستشو شده و خشك گردد.

 

كمبود نور و روشنایی 

o       تامین روشنایی اطراف ساختمان و محوطه از بسیاری از حوادث پیشگیری می كند.

o       پله ها و راهروها اگر روشنایی كافی نداشته باشند، ممكن است باعث سقوط افراد شوند.

o       كمبود نور و روشنایی در كارگاه هایی كه با ابزار دقیق كار می شود موجب ناراحتی چشم ها و ایجاد خستگی می شوند و زمینه ایجاد حادثه را فراهم می سازد.

 

نظم و نظافت

o       بی نظمی در كارگاه از عوامل بروز حادثه و آتش سوزی است و حریق در كارگاه های كثیف و بی نظم زودتر توسعه می یابد.

o       همانطور كه برای تولید كالا برنامه و طرح معینی از قبل وجود دارد، برای تامین نظم و نظافت نیز باید برنامه ریزی صحیح انجام شود.

o       محل قرارگرفتن هر چیز در كارگاه باید كاملا روشن باشد و نظم همیشگی رعایت گردد.

o       مواد زاید باید در ظروف درپوش دار ریخته شوند و روزانه از محوطه كارگاه خارج گردند.

o       رعایت نظم و نظافت در كارگاه از تعداد حوادث می كاهد.

o       نظم چیدن كالا در انبارها را رعایت كنید تا دیگران صدمه نبینند

o       اشیاء و ابزار را در جایی قرار ندهید كه احتمال افتادن آنها روی سر دیگران وجود داشته باشد.

 

وجود موانع

o       وجود موانع در مسیر تردد، راهروها، روی پله ها، دیوارها یا ستون های كارگاه ها عامل بروز حادثه می باشد و اگر با قسمت حساسی از بدن مانند چشم یا سر برخورد نمایند، حوادث وخیمی  به بار می آورند.

o       فرورفتگی یا برآمدگی بی مورد در سطح كارگاه و محوطه كارگاه مانند دریچه های كانال هایی كه باز مانده اند، وجود اشیای زائد یا چیدن وسایل و ابزار در محل غیر مناسب و مانند آن می تواند موجب سقوط افراد و ایجاد شكستگی یا در رفتگی استخوان ها شود.

 

 

ب) اعمال ناایمن

  

 

 

استقبال از خطر

o       كاركنانی هستند كه دست به كارهای خطرناك می زنند و هنگام بروز خطر با زرنگی و چابكی خود را از چنگال حادثه نجات می دهند و گریز از خطر را یك نوع افتخار می دانند و در تكرارهای بعدی دچار حوادث شدیدتری مانند نقص عضو می شوند یا ممکن است جان خود را نیز از دست بدهند.

o       سرپرست هر قسمت مسوول كنترل افرادی است كه خود را به خطر می اندازد و اگر از طریق آموزش اصلاح این گونه افراد میسر نیست، باید كارهای سبك تر و كم خطرتری به آنها واگذار شود.

 

بی احتیاطی

o       هرگز روی بی احتیاطی تكیه نكنید. عنوان بی احتیاطی سرپوش گذاردن روی تمام علل و عواملی است كه حادثه ایجاد می كند.

o       به دنبال ریشه های اصلی و علت های بروز حادثه باشید.

 

تحقیر خطر                                                                                        

o       وقتی با اضافه كردن لوله روی دسته ابزار، فشار بیش از مقاومت ابزار به آن وارد می آورید و بعد لوله یا ابزار، خم شده یا می شكند در واقع خطر را كوچك شمرده اید.

o       استفاده از ابزار غیراستاندارد، به كاربردن دست به جای ابزار، تغییرات در طرح دستگاه های صنعتی بدون مجوز كه بی توجهی به عواقب خطرناك اینگونه اعمال ناایمن می باشد، همیشه حادثه آفرین بوده است.

 

عدم استفاده از پوشش های ایمنی و تحقیر خطر ممكن است باعث صدمه و نقص عضو شود و یا منجر به مرگ گردد.

 

خطر را تحقیر نكنید. دستورات ایمنی را انجام دهید. از وسایل و پوشش های ایمنی استفاده كنید و وقتی در كاری اطلاع و تجربه ندارید خود را به خطر نیندازید و در كارهایی كه به شما ارتباط ندارد دخالت نكنید.

 

تنها كار كردن

تحت هیچ شرایطی تنها كار كردن در كارگاه به خصوص در هنگام شب صحیح نیست؛ زیرا به هر علت ممكن است فرد دچار ناراحتی شده و نیاز به كمك داشته باشد و اگر كمك نرسد حادثه شدیدتری رخ می دهد.

اگر نیازی نیست كه دو نفر باهم كار كنند و تنها یك نفر برای كار كافی است باید شخص دیگری به عنوان مراقب در كارگاه باقی بماند.

اگر انجام كار آنقدر ضرورت ندارد كه می توان آن را روز انجام داد بهتر است در روز انجام شود، مگر آنكه به صورت دسته جمعی انجام پذیرد.

 

سرعت نامتعادل

سرعت زیاد یا سرعت كم در كارهای صنعتی هر دو نامتعادل هستند و می تواند حادثه ایجاد كند. وقتی برای تخلیه كالا از یك كامیون دو ساعت وقت لازم است تا به طور صحیح و با رعایت ایمنی انجام گیرد، اگر زمان را به یك ساعت تقلیل دهید احتمال بروز حادثه را دو برابر كرده اید. وقتی در كارهای ساختمانی مصالح و وسایل سد معبر كرده و ضبط و ربط آنرا به بعد موكول می كنید و دیر دست

o       كار می شوید، احتمال بروز حادثه را افزایش داده اید. تابعیت از سرعت متعادل احترامی است كه به ایمنی می گذارید.

 

شوخی و مشاجره

o       تجربه نشان داده است بیشتر شوخی ها در سر كار منجر به مشاجره و ایجاد حادثه شده است.

 

عدم استفاده از پوشش ها

o       عدم استفاده از وسایل ایمنی و پوشش های مخصوص كار، عملی ناایمن است كه حوادث شدیدی به دنبال دارد.

 

عجله در كار

o       هیچ كاری در صنعت آنچنان فوریت ندارد كه با عجله و بدون رعایت ایمنی انجام شود زیرا عجله همیشه عامل حوادث می باشد. اگر برنامه ریزی صحیح باشد و كارها در زمان معین و طبق برنامه پیش برود نیازی به عجله نیست. عجله، نتیجه بی برنامه بودن است. و اگر در موارد اضطراری عجله با خونسردی همراه نباشد به وخامت اوضاع كمك می كند.

 

عصبانیت

o       عصبانیت مانع از این است كه كار را به طور ایمن و صحیح  انجام دهید.

 

عدم اطلاع از ماهیت خطر

o       حوادث زیادی به علت عدم اطلاع مصدوم از خطر احتمالی پیش می آید و در بررسی ها هم روشن می شود كه آموزش ایمنی یا كافی نبوده و یا اصولا انجام نشده است. در اینگونه حوادث در واقع عمل ناایمن را سرپرست مرتكب شده است و در انجام وظیفه سرپرستی از نقطه نظر آموزش ایمنی و توضیح خطرات احتمالی كارهای صنعتی كوتاهی كرده است. اینگونه حوادث بیشتر مربوط به افراد تازه استخدام شده یا كسانی می شود كه نوع كارشان عوض شده و پس از تحقیق معلوم می گردد كه سرپرست تنها توجه اش به تولید بوده و از ایمنی غافل مانده است. سرپرست موظف است همزمان با كارآموزی، ایمنی را نیز آموزش دهد.

 

عدم توجه به كار

o       بعضی كارها احتیاج به توجه دائم و مستمر دارند و یك غفلت كوچك ممكن است باعث بروز صدمات جانی و خسارات مالی بزرگی گردند.

 

غرور بی جا

o       گاهی با تعجب دیده می شود كه كاركنان با تجربه دچار غرور بی جا شده و دانسته خود را به خطر می اندازند.

 

 

موارد ذکر شده بخشی از اعمال و شرایط نا ایمن بود که به هر دلیلی در یک کارگاه یا سازمان با ان مواجهه داریم. حال ما با شناخت عوامل موثر در بروز حوادث می توانیم برنامه ریزی خوبی داشته باشیم برای رفع این موانع در محیط کار.

 

بعد از علل بروز حوادث باید به سراغ هزینه های یک حادثه برویم که بدانیم اگر یک حادثه رخ بدهد هزینه های آن چه خواهد بود.

 

آمار حوادث ناشی از کار و هزینه های آن :

طبق برآورد سازمان بین المللی کار (ILO) ، سالانه حدود ۳۷۰ میلیون حادثه ناشی از کار در جهان رخ میدهد و هر سال بیش از ۲ میلیون نفر در اثر حوادث و بیماری های ناشی از کار جان خود را از دست می دهند. سالانه بیش از ۴ درصد تولید ناخالص ملی کشور های جهان به جبران خسارات ناشی از حوادث ناشی از کار اختصاص می یابد.

 

هرم حوادث:

 

حوادث شدید ( منجر به فوت ، نقص عضو، غیبت بیش از سه روز از محل کار)

حوادث کوچک ( منجر به غیبت یک روز از محل کار)

حوادث جزیی ( با کمک های اولیه در محل کارگاه رفع می شود)

شبه حادثه ( رویدادی که منجر به صدمه جسمی به کارگر نشده و در واقع به خیر گذشته است )

 

 

طبق بررسی های انجام شده مشخص شده است در کارگاهی که در آن حادثه شدیدی گزارش شده ، تعداد حوادث کوچک و جزئی نسبت به سایر کارگاه ها بیشتر بوده است ، در خصوص تعداد شبه حوادث نیز این مسئله به مراتب بیشتر است. ضمن این که شبه حوادث که منجر به صدمه به افراد نشده است ، كمتر ثبت و گزارش می شوند. به همین دلیل شبه حوادث که چه بسا هر کدام استعداد ایجاد یک حادثه شدید را نیز داشته باشند، به صورت حوادث پنهان در کارگاه باقی می مانند و اقدامات اصلاحی نیز در مورد آن ها صورت نمی گیرد . لذا | بایستی شبه حوادث را ثبت و گزارش نمود و نسبت به اصلاح موارد غیر ایمن در محیط کار اقدامات لازم را انجام داد. به این ترتیب می توان امیدوار بود که حوادث شدید از راس هرم حوادث حذف شوند و چنین حوادثی در کارگاه اتفاق نیافتند

هزینه های حوادث ناشی از کار

هزينه هاي حوادث ناشی از کار از الگوی کوه یخ پیروی می کند و شامل هزينه هاي مستقيم و غیر مستقیم است .

 هزينه هاي مستقيم بخش پیداي هزينه ها و قسمت کوچکی از هزينه حوادث ناشی از کار بوده و مخارجی را شامل می شود که بابت آن ها پول پرداخت می شود.

 هزينه هاي غير مستقیم نیز که بخش عمده پنهان و غیر قابل مشاهده هزینه ها است که اکثرا قابل محاسبه نیز نمی باشند و حدود ۴ تا ۱۰ برابر هزینه های مستقیم هستند.

سلام به شما دوستان خوبم.

  • گزارش انومالی را همیشه در جربان کاری خود برقرار نگه دارید
  • به همکاران خود اطمینان دهید، ارائه گزارش انومالی و شبه حادثه علاوه بر اینکه دردسری برای آنها ندارد بلکه مورد تشویق شما و مدیریت مجموعه قرار می گیرد.
  • نحوه تکمیل این فرم را به کارکنان واحدها آموزش دهید.
  • در صورتی که کارکنان شرکت به دلایلی از ارائه گزارش کتبی معدور هستند می توانید شماره تماس  (تلفن همراه) خود را در اختیار انها بگذارید که مستندات را برای شما ارسال کنند.
  • همیشه بعد از مشاهده هر شبه حادثه یا انومالی یک T.B.M برگزار کنید. (جهت دریافت آموزش ویدئویی T.B.M اینجا کلیک کنید.)

محمودی مسعود

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × 2 =