×

آخرین نوشته ها

دوره iso45001
۲۱ آبان ۱۳۹۸

جزوه دوره ISO45001

محمودی مسعود
عدم انطباق
۱۸ آبان ۱۳۹۸

عدم انطباق به همراه نمونه فرم

محمودی مسعود
HSE PLAN
۰۹ تیر ۱۳۹۸

چگونه HSE PLAN بنویسیم

محمودی مسعود
۰۳ خرداد ۱۳۹۸

استاندارد طناب بر اساس ASME B30.19

محمودی مسعود
۰۳ خرداد ۱۳۹۸

استاندارد قلاب بر اساس ASME B30.10

محمودی مسعود
۰۳ خرداد ۱۳۹۸

استاندارد SLING بر اساس ASME B30.9

محمودی مسعود
۰۳ خرداد ۱۳۹۸

استاندارد وینچ بر اساس ASME B30.7

محمودی مسعود
۰۱ خرداد ۱۳۹۸

استاندارد جک‌ها (Jacks )-بر اساس ASME B30.1

محمودی مسعود
شناسایی خطرات مواد شیمیایی
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

ایمنی مواد شیمیایی – پارت ۲

محمودی مسعود
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

ایمنی مواد شیمیایی – پارت ۱

محمودی مسعود
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

ایمنی حریق و آتش نشانی – پارت ۲

محمودی مسعود
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

ایمنی حریق و آتش نشانی – پارت ۱

محمودی مسعود