×

دسته: ایمنی و بازرسی فنی جرثقیل

۰۳ خرداد ۱۳۹۸

استاندارد طناب بر اساس ASME B30.19

محمودی مسعود
۰۳ خرداد ۱۳۹۸

استاندارد قلاب بر اساس ASME B30.10

محمودی مسعود
۰۳ خرداد ۱۳۹۸

استاندارد SLING بر اساس ASME B30.9

محمودی مسعود
۰۳ خرداد ۱۳۹۸

استاندارد وینچ بر اساس ASME B30.7

محمودی مسعود
۰۱ خرداد ۱۳۹۸

استاندارد جک‌ها (Jacks )-بر اساس ASME B30.1

محمودی مسعود